Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 september 2011 - Pereira Sequeira mot kommissionen

(Mål F-65/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Internt uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 - Tillfälligt anställd som förts upp på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 - Placering i lönegrad - Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Ersättning för sekretariat - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis företrädd av T. Bontinck och J. Feld, därefter av T. Bontinck och S. Woog, samtliga advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut, som meddelats sökanden den 19 september 2005, genom vilket sökanden, som var tillfälligt anställd och hade klarat det interna uttagningsprovet COM/PC/04, tillsattes som tjänsteman i lönegrad C*1, med tillämpning av bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - - EUT C 165, 15.7.2006, s. 36.