Language of document :

Tožba, vložena 22. maja 2006 - Bergström proti Komisiji

(Zadeva F-64/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi posamična odločba o prehodu s statusa začasnega uslužbenca v status uradnika, izražena v aktu o imenovanju, ki je začel veljati 16. septembra 2005 in bil vročen 28. septembra 2005;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je bila 26. aprila 2004 obveščena, da je bila uspešna na splošnem natečaju COM/A/3/02, ki je bil objavljen 25. julija 2002 in katerega namen je bila sestavitev rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev kariere A7/A6. Po začetku veljavnosti novih kadrovskih predpisov je bila imenovana v uradnika na isto delovno mesto, kot ga je imela kot začasni uslužbenec, in je bila razvrščena v naziv A*6, plačilni razred 2, na podlagi priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja kršitev členov 31 in 62 Kadrovskih predpisov, kot tudi členov 5 in 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Tožeča stranka poleg tega navaja kršitev načela zaupanja v pravo, načela varstva pridobljenih pravic, načela enakega obravnavanja med uradniki enake kategorije ali z enakimi odgovornostmi in dolžnostmi.

____________