Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 5. maijā - Luigi Mascheroni pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-63/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Mascheroni, Vergiate, Itālija (pārstāvji - A. Vianello un G. Orelli, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

konstatēt un atzīt par prasītāju augstāk stāvošas amatpersonas rīcības prettiesiskumu;

konstatēt un atzīt, ka šī rīcība rada kaitējumu, kā arī to, ka prasītājs tā rezultātā ir cietis būtisku kaitējumu;

atzīt prasītāja tiesības saņemt Kopienas palīdzību procedūrās, kuras viņš ierosinās valsts tiesā jautājumā par ciesto kaitējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs savas prasības atbalstam norāda, ka iecēlējinstitūcija (AIPN) uzskatīja par prasītāju augstāk stāvošas amatpersonas rīcību par nepierādītu. Iecēlējinstitūcija turklāt pārkāpa dažādus tiesību principus, piemēram, nediskriminācijas, samērīguma, varas ļaunprātīgas neizmantošanas, objektivitātes, saskaņotības, taisnīguma un loģiskuma principu.

____________