Language of document :

2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bergström prieš Komisiją

(Byla F-64/06)1

(Viešoji tarnyba - Paskyrimas - Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais - Kandidatai, kurie buvo įtraukti į rezervo sąrašą pagal konkursą, paskelbtą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams - Pereinamosios nuostatos, susijusios su įdarbinant paskiriamu laipsniu - Klasifikavimas pagal laipsnius vadovaujantis naujomis, mažiau palankiomis, taisyklėmis - Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgija), atstovaujamas iš pradžių advokatų T. Bontinck ir J. Feld, vėliau advokatų T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Šulce

Dalykas

2005 m. rugpjūčio 10 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo, kuriuo ieškovas, laikinasis tarnautojas ir bendro konkurso COM/A/3/02 laimėtojas, buvo paskirtas A*6 lygio ir 2 pakopos pareigūnu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo nuostatas, panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 165, 2006 7 15, p. 36.