Language of document :

Tužba podnesena 27. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Irske

(predmet C-550/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Irska, u vezi s Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL 2015., L 141, str. 73.), nije donijela, najkasnije do 26. lipnja 2017., sve propise kojima se prenosi ta direktiva, ili, u svakom slučaju, nije priopćila Komisiji nijednu takvu mjeru, čime je Irska povrijedila svoje obveze na temelju članka 67. stavka 1. te direktive;

naloži Irskoj plaćanje novčane kazne na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a u iznosu od 17 190,60 eura, počevši od dana donošenja presude Suda, jer ona nije ispunila svoju obvezu priopćavanja mjera za prenošenje Direktive (EU) 2015/849;

naloži Irskoj plaćanje paušalnog iznosa na temelju članka 260. stavka 3. UFEU-a u dnevnom iznosu od 4 701,20 eura po danu, pomnoženom brojem dana trajanja povrede, s minimalnim paušalnim iznosom od 1 685 000 eura; i

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju članka 67. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 države članice moraju donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom do 26. lipnja 2017. i Komisiji moraju odmah dostaviti tekst tih mjera. Budući da ta direktiva još uvijek nije prenesena, Komisija je odlučila pokrenuti postupak pred Sudom.

____________