Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2021. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado i Partido político VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés i Anna Gabriel Sabaté

(predmet C-158/21)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado i Partido político VOX

Tuženici: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés i Anna Gabriel Sabaté

Prethodna pitanja

Omogućuje li Okvirna odluka 2002/584/PUP1 da pravosudno tijelo izvršenja odbije predaju tražene osobe posredstvom EUN-a [europski uhidbeni nalog], na temelju razloga za odbijanje koji su predviđeni u njegovu nacionalnom pravu, ali kao takvi nisu predviđeni u Okvirnoj odluci?

U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje te u svrhu osiguranja održivosti EUN-a i pravilne primjene članka 15. stavka 3. Okvirne odluke 2002/584/PUP:

Treba li pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog ispitati i analizirati različita prava država kako bi uzelo u obzir moguće razloge za odbijanje EUN-a koji nisu predviđeni Okvirnom odlukom 2002/584/PUP?

S obzirom na odgovore na prva dva pitanja, a uzimajući u obzir da je, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP, nadležnost pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog za izdavanje EUN-a utvrđena na temelju prava države izdavateljice uhidbenog naloga:

Treba li navedenu odredbu tumačiti na način da pravosudno tijelo izvršenja može dovesti u pitanje nadležnost pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog u konkretnom kaznenom postupku i odbiti predaju jer smatra da ono nije nadležno za njegovo izdavanje?

U pogledu eventualne mogućnosti da pravosudno tijelo izvršenja nadzire poštovanje temeljnih prava tražene osobe u državi izdavateljici uhidbenog naloga:

4.1. Omogućuje li Okvirna odluka 2002/584/PUP da pravosudno tijelo izvršenja odbije predaju tražene osobe jer smatra da postoji opasnost od povrede njezinih temeljnih prava u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga, na temelju izvješća Radne skupine koje je sama tražena osoba podnijela nacionalnom tijelu izvršenja?

4.2. Za potrebe davanja odgovora na to pitanje, a s obzirom na sudsku praksu Suda, predstavlja li takvo izvješće objektivan, vjerodostojan, precizan i odgovarajuće aktualiziran element kako bi se opravdalo odbijanje predaje tražene osobe na temelju ozbiljne opasnosti od povrede njezinih temeljnih prava?

4.3. U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje, koje elemente zahtijeva pravo Unije kako bi država članica mogla zaključiti da u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga postoji opasnost od povrede temeljnih prava na koju se poziva tražena osoba i koja opravdava odbijanje EUN-a?

Jesu li odgovori na pitanja koja prethode uvjetovani okolnošću da je osoba čija se predaja zahtijeva mogla pred sudovima države izdavateljice uhidbenog naloga, čak i u dva stupnja, osporavati nadležnost pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog, pobijati taj nalog i isticati svoja temeljna prava?

Utječe li na odgovore na ta pitanja činjenica da pravosudno tijelo izvršenja odbija EUN iz razloga koji nisu izričito predviđeni u navedenoj Okvirnoj odluci 2002/584/PUP, konkretno, zbog nenadležnosti pravosudnog tijela koje izdaje uhidbeni nalog i ozbiljne opasnosti od povrede temeljnih prava u državi izdavateljici uhidbenog nalog, a da pritom od pravosudnog tijela koje je izdalo nalog nije zatražilo posebne dopunske informacije kojima se uvjetuje ta odluka?

Ako iz odgovora na pitanja koja prethode proizlazi da se, u okolnostima slučaja, Okvirnoj odluci 2002/584/PUP protivi odbijanje predaje osobe na temelju navedenih razloga za odbijanje:

Protivi li se Okvirnoj odluci 2002/584/PUP to da ovaj sud koji je uputio zahtjev izda novi EUN protiv iste osobe i istoj državi članici?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)