Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 13. ožujka 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Sąd Rejonowy w Białymstoku - Poljska) – Małgorzata Nierodzik protiv Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Predmet C-38/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članak 4. – Pojam 'uvjeti zapošljavanja' – Otkazni rok za raskid ugovora o radu na određeno vrijeme – Različito postupanje prema radnicima zaposlenima na neodređeno vrijeme)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Małgorzata Nierodzik

Tuženik: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Sąd Rejonowy w Białymstoku - Tumačenje članka 1. Direktive Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 175, str. 43) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.) kao i članaka 1. i 4. Priloga toj direktivi – Nacionalni propis kojim se za ugovore o radu na određeno vrijeme predviđaju manje povoljni otkazni rokovi nego za ugovore o radu na neodređeno vrijeme

Izreka

Članak 4. točku 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, zaključen 18. ožujka 1999. iz Priloga Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, treba tumačiti na način da mu je protivan nacionalni propis kao što je onaj o kojem je riječ u glavnom postupku koji za raskid ugovorâ o radu na određeno vrijeme u trajanju duljem od šest mjeseci predviđa mogućnost primjene fiksnog otkaznog roka od dva tjedna neovisno o radnom stažu predmetnog radnika, dok je trajanje otkaznog roka za raskid ugovora na neodređeno vrijeme utvrđeno na temelju radnog staža predmetnog radnika i može iznositi od dva tjedna do tri mjeseca kad se ove dvije kategorije radnika nalaze u usporedivim položajima.

____________

1 SL C 141, 18.5.2013.