Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. október 28.

F‑31/09. sz. ügy

Isabelle Noël

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Besorolási fokozatba való besorolás – Tisztviselővé kinevezett helyi alkalmazottak – A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 10. cikke – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek mellékletének 3. cikke”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben I. Noël a kinevezésre jogosult hatóság 2006. november 13‑i, őt az AST 1 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába próbaidős tisztviselővé kinevező határozatának annyiban történő megsemmisítését kéri, amennyiben őt e határozat az AST 1‑től AST 7‑ig terjedő előmeneteli csoportba osztja be.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Tanács költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba való besorolás – Belső versenyvizsga nyomán tisztviselővé kinevezett helyi alkalmazott

(Személyzeti szabályzat, 31. cikk és XIII. melléklet, 10. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, melléklet, 1. cikk, (1) bekezdés, és 3. cikk)

Az egyenlő bánásmód elve nem sérül, amennyiben a különböző kategóriájú tisztviselők közötti eltérő bánásmód objektív és ésszerű kritérium alapján igazolható, továbbá az eltérés arányos a szóban forgó különbségtétellel elérni kívánt céllal; ezt az elvet analógia útján eltérő helyzetek azonos módon történő kezelése esetén is alkalmazni kell.

A személyzeti szabályzat reformjának többek között az volt a célja, hogy egyetlen, AST jelölésű csoportban egyesítsék a korábbi B, C és D besorolási osztályokat. Az e besorolási osztályokba történő felvétel szintjére vonatkozó különbségek figyelembevétele érdekében az került a személyzeti szabályzatba, hogy a korábban a C és D besorolási osztályba tartozó tisztviselők előmenetele meghatározott besorolási fokozatokra – AST 1‑től AST 7‑ig, illetve AST 1‑től AST 5‑ig terjedő fokozatok – korlátozódik, mindazonáltal a szóban forgó tisztviselőknek lehetőségük van tanúsítványi eljárásban részt venni annak érdekében, hogy e besorolási fokozatokon kívüli fokozatokba is előléptethetők legyenek. E megfontolások fényében az a tény, hogy az adminisztráció az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek mellékletének 3. cikke alapján belső versenyvizsga nyomán tisztviselővé kinevezett helyi alkalmazottakat – az általuk végzett feladatok alapján és annak meghatározása érdekében, hogy mely előmeneteli csoportba sorolják be őket – ugyanúgy kezeli, mint a korábban a C vagy a D besorolási osztályba tartozó tisztviselőket, objektív és ésszerű kritérium alapján, nevezetesen annak elkerülésével igazolható, hogy azok a helyi alkalmazottak, akik ugyanolyan feladatokat látnak el, mint a korábban a C és D besorolási osztályba tartozó tisztviselők, ne részesüljenek kedvezőbb bánásmódban, mint az utóbbiak. Ezenfelül a tisztviselővé vált helyi alkalmazottak és a korábban a C vagy a D besorolási osztályba tartozó tisztviselők közötti egyenlő bánásmód megfelel az arányosság követelményének, mivel az adminisztráció feladata az, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 10. cikkének alkalmazása céljából meghatározza, hogy az egyes helyi alkalmazottakat az általuk ellátott feladatok alapján a korábbi rendszer mely besorolási osztályába tartozónak kell tekinteni.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑54/06. sz., Davis és társai kontra Tanács ügyben 2007. június 19‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑165. o. és II‑A‑1‑911. o.) 64. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.