Language of document :

Žaloba podaná dne 30. března 2009 - Lebedef a Jones v. Komise

(Věc F-29/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) a Trevor Jones (Ernzen, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí o odepření postavit kupní sílu odměn v Lucemburku na úroveň odpovídající úrovni kupní síly odměn v Bruselu, a podpůrně návrh na zrušení výplatních pásek žalobců vydaných od 15. června 2008.

Návrhová žádání žalobců

zrušit konkludentní rozhodnutí o odepření postavit kupní sílu odměn v Lucemburku na úroveň odpovídající úrovni kupní síly odměn v Bruselu;

podpůrně zrušit výplatní pásky žalobců vydané za období od 15. června 2008;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________