Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Pécsi Törvényszék (Ungarn) den 25. november 2020 – Tolnatext Bt. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sag C-636/20)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Pécsi Törvényszék

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tolnatext Bt.

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelserne i artikel 22, stk. 6, og artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 1 om EU-toldkodeksen fortolkes således, at toldmyndigheden i sager, der gennemføres af denne i dens egenskab af administrativ myndighed, skal indrømme ret til at blive hørt såvel i forbindelse med sager, der indledes af egen drift, som i sager, der indledes på grundlag af en ansøgning?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9.10.2013 om EU-toldkodeksen (EUT 2013, L 269, s. 1).