Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. septembra 2011 - Lübking in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-105/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2005 - Nov karierni sistem - Podaljšanje kariere z uvedbo novih nazivov, ki nimajo ustreznic v prejšnjih Kadrovskih predpisih - Uporaba člena 45 Kadrovskih predpisov, Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in ISE, ki veljajo od leta 2005 - Načelo enakega obravnavanja - Retroaktivni učinek odločb o napredovanju, in sicer na čas pred 1. majem 2004 - Začasne odredbe - Tožba, ki jo je očitno treba zavrniti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Johannes Lübking in drugi (Bruselj, Belgija) (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopniki: M. Simm in B. Driessen, nato M. Bauer, J. Monteiro in K. Zieleśkiewicz, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, objavljene v Upravnih informacijah št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005, ker je v njej določeno napredovanje tožečih strank v okviru napredovalnega obdobja 2005 v naziv A*9, in ne v naziv A*10.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Tožeče stranke in Evropska komisija nosijo vsak svoje stroške.

3.    Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 45.