Language of document :

2006 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lübking ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-105/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Johannes Lübking (Briuselis, Belgija) ir kt., atstovaujami advokatų B. Cortese ir C. Cortese

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų Tarnybos sprendimo, paskelbto 2005 m. lapkričio 23 d. administraciniame pranešime Nr. 85-2005 dalį, kurioje numatyta, kad ieškovai paaukštinami priskiriant į A*9 lygio, 1 pakopą.

Panaikinti 2006 m. gegužės 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo dalį, kuria atmetami ieškovų skundai.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai, Komisijos pareigūnai, ginčija Paskyrimų tarnybos sprendimą per 2005 m. paaukštinimo procedūrą paaukštinti juos priskiriant į A*9 lygį, t. y. į 2004 m. gegužės 1 d. įtrauktą tarpinį tarp A*8 (anksčiau A7) ir A*10 (anksčiau A6) esantį lygį. Jie teigia, kad Paskyrimų tarnyba turėjo juos paaukštinti ne į A*9, o į A*10 lygį, taip kaip ji padarė per 2004 m. paaukštinimo procedūrą pareigūnų, kurie kaip ir ieškovai, 2004 m. balandžio 30 d. buvo priskirti į A7 lygį ir buvo tinkami būti paaukštintais priskiriant juos į aukštesnį A6 lygį.

Grįsdami savo ieškinį, ieškovai pateikia tris pagrindus, kurių pirmasis susijęs su vienodo požiūrio ir karjeros principų pažeidimais. Ieškovai teigia, kad pagal šiuos principus pareigūnams, 2004 m. balandžio 30 d. priskirtiems į A7 lygį (2004 m. gegužės 1 d. pervadintas A*8 lygiu) ir tinkamiems būti paaukštintais, turėtų būti taikomas tos pačios karjeros pažangos sąlygos. Tačiau pareigūnai, paaukštinti 2004 m. lapkričio mėn. per 2004 m. procedūrą - taigi įsigaliojus naujiesiems Pareigūnų tarnybos nuostatams - po paaukštinimo buvo paskirti į A*10 lygį, o kiti, kaip antai ieškovai, kurie buvo paaukštinti per 2005 m. procedūrą, buvo paskirti į žemesnį, o būtent - į tarpinį A*9 lygį, nors šių dviejų asmenų grupių situacija visais atžvilgiai buvo vienoda.

Šiame pagrinde ieškovai taip pat pareiškia prieštaravimą dėl teisėtumo Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų EB 241 straipsnio prasme, taikomų 2005 m. paaukštinimo procedūrai, arba iš esmės, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 45 straipsnio prasme, nes šiose nuostatose nenustatomos laikinosios priemonės, skirtos užtikrinti, jog bus laikomasi vienodo požiūrio ir teisės į karjerą principus 2004 m. balandžio 30 d. į A7 lygį priskirtų pareigūnų, kurie buvo tinkami būti paaukštintais priskiriant į A6 lygį, atžvilgiu.

Antruoju pagrindu ieškovai tvirtina, kad pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Būtent jie pabrėžia, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 10 straipsnio 5 dalis, taikoma 2004 m. paaukštinimo procedūrai, užtikrina A7 lygio pareigūnams, kurie yra tinkami būti paaukštintais 2004 m. balandžio 30 d. (2004 m. gegužės 1 d. paskirti į A*8 lygį) vienodas karjeros pažangos sąlygas, kokios jiems būtų taikomos pagal iki šios datos taikomą karjeros sistemą, jeigu remiantis teisine fikcija (paaukštinimu atgaline data) jie būtų paaukštinti iš A*8 lygio juos tiesiai priskiriant į A*10 lygį. Ieškovai teigia, kad šios laikinosios priemonės priėmimas jiems sukėlė teisėtus lūkesčius, kad tokio pat poveikio priemonė bus priimta vėlesnių paaukštinimo procedūrų atžvilgiu.

Trečiame pagrinde teigiama, kad ginčijamas sprendimas yra nemotyvuotas. Ieškovai šiuo požiūriu tvirtina, kad net jei paaukštinimo sprendimas yra toks, kad jame nereikia nurodyti konkrečių Paskyrimų tarnybos pasirinkimo priežasčių, vis dėlto administracija, atsakydama į dėl sprendimo pateiktą skundą, turi motyvuoti jos pasirinkimą. Tačiau šioje byloje Paskyrimų tarnyba paviršutiniškai atsakė į ieškovų pareikštus kaltinimus ir neatsakė į pagrindinį skunde pateiktą klausimą dėl nevienodo požiūrio į A7 lygio pareigūnus (paskirti į A*8 lygį), paaukštintus pagal 2004 m. paaukštinimo procedūrą, ir į jų kolegas, paaukštintus pagal 2004 m. paaukštinimo procedūrą.

____________