Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2006 - Lübking in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-105/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Johannes Lübking (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnika: B. Cortese in C. Cortese, avvocati)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), objavljene v Upravnih informacijah št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005, ker je v njej določeno napredovanje tožečih strank v naziv A*9, plačilni razred 1;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 23. maja 2006, ker je z njo zavrnjena pritožba, ki so jo vložile tožeče stranke;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, uradniki Komisije, izpodbijajo odločbo OPI o njihovem napredovanju v napredovalnem obdobju 2005 v naziv A*9, nov naziv, ki je od 1. maja 2004 vstavljen med naziv A*8 (nekdanji A7) in A*10 (nekdanji A6). Zatrjujejo, da bi moral OPI določiti, ne da v naziv A*9, ampak v naziv A*10, kot je to storil v okviru napredovalnega obdobja 2004 v primeru uradnikov, ki so bili tako kot tožeče stranke 30. aprila 2004 razvrščeni v naziv A7, in so lahko napredovali v višji razred A6.

V utemeljitev tožbe tožeče stranke navajajo tri tožbene razloge, prvi je kršitev načel enakega obravnavanja in upravičenosti do kariere. Tožeče stranke zatrjujejo, da bi na podlagi teh načel za uradnike, ki so bili 30. aprila 2004 razvrščeni v naziv A7 (od 1. maja 2004 preimenovan v A*8) in so lahko napredovali v višji razred, morali veljati enaki pogoji glede kariere. Vendar so bili uradniki, ki so napredovali novembra 2004 v okviru napredovalnega obdobja 2004 - torej po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - imenovani po napredovanju v naziv A*10, medtem ko so bili tisti - kot tožeče stranke - ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, imenovani le v za eno stopnjo nižji naziv, in sicer v vmesni naziv A*9, čeprav naj bi bili obe skupini zgoraj navedenih oseb v položaju, ki je bil z vseh vidikov primerljiv.

V okviru tega tožbenega razloga tožeče stranke navajajo tudi ugovor nezakonitosti v smislu člena 241 ES splošnih določb za izvajanje (SDI) člena 45 Kadrovskih predpisov, ki veljajo za napredovalno obdobje 2005, ali bolj bistveno člena 45 in Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ker te določbe niso določile prehodnih ukrepov za zagotovitev načel enakega obravnavanja in upravičenosti do kariere za uradnike, ki so imeli 30. aprila 2004 naziv A7 in ki so na ta dan lahko napredovali v višji naziv A6.

Z drugim tožbenim razlogom tožeče stranke zatrjujejo kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj. Poudarjajo zlasti, da člen 10(5) SDI člena 45 Kadrovskih predpisov, ki veljajo za napredovalno obdobje 2004, s tem, da uradnikom z nazivom A7, ki bi 30. aprila 2004 lahko napredovali (in bili 1. maja 2004 prerazvrščeni v naziv A*8), s pravno domnevo (retroaktivno napredovanje) določa njihovo neposredno napredovanje iz naziva A*8 v naziv A*10, zagotavlja pogoje glede kariere, ki so primerljivi s tistimi, ki naj bi jih imeli v okviru kariernega sistema, ki je veljal do tega datuma. Tožeče stranke zatrjujejo, da so zaradi sprejetja tega prehodnega ukrepa nastala legitimna pričakovanja, da bo za naslednje napredovalno obdobje sprejet ukrep z enakim učinkom.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na odsotnost obrazložitve izpodbijane odločbe. Tožeče stranke v zvezi s tem zatrjujejo, da čeprav narava odločbe o napredovanju ne zahteva, da mora taka odločba vsebovati posebne obrazložitve izbir OPI, mora uprava svoje izbire pri odgovoru na pritožbo, vloženo zoper to odločbo, vendarle obrazložiti. Vendar naj bi v obravnavani zadevi OPI na očitke, ki so jih navedle tožeče stranke, odgovoril le površno in zlasti naj ne bi odgovoril na bistveno vprašanje pritožbe, ki je povezano z neenakim obravnavanjem uradnikov A7 (prerazvrščenih v naziv A*8), ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, in njihovih primerljivih kolegov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2004.

____________