Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 ianuarie 2008 - Erbežnik /Parlamentul European

(Cauza F-106/06)1

Limba de procedură: slovena

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a unei soluționări amiabile.

____________

1 - JO C 281, 18.11.2006, p. 46.