Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 10ης Οκτωβρίου 2007

Υπόθεση F-107/06

Michael Berrisford

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προαγωγή – Περίοδος προαγωγών 2005 –Απονομή μορίων προτεραιότητας – Γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο M. Berrisford ζητεί, ιδίως, την ακύρωση της αποφάσεως να μην περιληφθεί το όνομά του στον κατάλογο των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό A*13 για την περίοδο προαγωγών 2005, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2005 στις Διοικητικές Πληροφορίες αριθ. 85-2005 καθώς και την επιδίκαση αποζημιώσεως ύψους 25 000 ευρώ.

Απόφαση: Η απόφαση να μην εγγραφεί ο προσφεύγων-ενάγων στον κατάλογο των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό A*13 για την περίοδο προαγωγών 2005 ακυρώνεται. Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Επιτροπή καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προαγωγή – Συγκριτική εξέταση των προσόντων

Όταν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή προβαίνει σε συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων για προαγωγή, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 45 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ), οφείλει να εκτιμά, με τη δέουσα επιμέλεια και αμεροληψία, όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή σε σχέση με την κάθε υποψηφιότητα.

Συνιστά στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένας υπάλληλος είχε προταθεί για προαγωγή, η οποία τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε, και στο πλαίσιο προγενέστερων περιόδων προαγωγών. Πράγματι, το γεγονός αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο σχετικό με τα τυπικά του προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έπαψε εν τω μεταξύ να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της συνεκτιμήσεως αυτού του στοιχείου επιβεβαιώνεται από τις θεσπισθείσες από την Επιτροπή γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΥΚ, που προβλέπουν ότι οι υπάλληλοι προάγονται κατόπιν συγκρίσεως των ατομικών τους προσόντων, τα οποία εκτιμώνται σε βάθος χρόνου.

Εξάλλου, αν δεν λαμβάνονταν υπόψη αυτές οι προγενέστερες προτάσεις για προαγωγή, τούτο θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο διαφορετικές καταστάσεις.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η επιτροπή προαγωγών για την απονομή των μορίων προτεραιότητας αποκλείουν τη συνεκτίμηση της ως άνω ειδικής πτυχής των προσόντων των υπαλλήλων, απόκειται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, η οποία οφείλει να τηρεί τους κανόνες δικαίου υπέρτερης ισχύος, να απορρίψει την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.

(βλ. σκέψεις 67, 68, 71 έως 76 και 103)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 21 Νοεμβρίου 1991, C‑269/90, Technische Universität München, Συλλογή 1991, σ. I‑5469, σκέψη 14

ΠΕΚ: 11 Δεκεμβρίου 1991, T‑169/89, Frederiksen κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1991, σ. II‑1403, σκέψη 69· 4 Μαΐου 2005, T‑30/04, Sena κατά ΕΟΑΑ, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑113 και II‑519, σκέψη 80· 15 Σεπτεμβρίου 2005, T‑132/03, Casini κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑253 και II‑1169, σκέψη 69· 6 Ιουνίου 2007, T‑432/04, Parlante κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2007, σ. Ι‑Α-2-0000 και ΙΙ-Α-2-0000, σκέψη 97