Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a treia)

10 octombrie 2007

Cauza F‑107/06

Michael Berrisford

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2005 – Atribuire de puncte de prioritate – DGA a articolului 45 din statut”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Berrisford solicită, printre altele, anularea deciziei de a nu include numele său în lista, publicată la 23 noiembrie 2005 în Informații administrative nr. 85-2005, a funcționarilor promovați la gradul A*13 în cadrul exercițiului de promovare 2005 și obligarea Comisiei la plata către acesta a sumei de 25 000 de euro cu titlu de daune interese

Decizia: Anulează decizia de a nu înscrie reclamantul pe lista funcționarilor promovați la gradul A*13 în cadrul exercițiului de promovare 2005. Respinge celelalte capete de cerere ale acțiunii. Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor

Atunci când autoritatea împuternicită să facă numiri efectuează analiza comparativă a meritelor candidaților la o promovare, în conformitate cu articolul 45 din statut, aceasta are obligația de a examina atent și imparțial toate elementele relevante ale fiecărei candidaturi.

Constituie un element care trebuie luat în considerare faptul că un funcționar a făcut obiectul unei propuneri de promovare, căreia nu i s‑a dat urmare, în cadrul exercițiilor de promovare anterioare. Astfel, acest fapt constituie un element relevant privind meritul, cu condiția ca persoana interesată să nu fi avut între timp o conduită necorespunzătoare.

Faptul că este obligatoriu să fie luat în considerare acest element este confirmat de Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 45 din statut, adoptate de Comisie, care prevăd că promovarea trebuie acordată după compararea meritelor individuale apreciate în timp.

Pe de altă parte, a nu lua în considerare aceste propuneri anterioare ar putea avea ca rezultat tratarea în același mod a unor situații diferite.

Dacă s‑ar dovedi că criteriile de atribuire a punctelor de prioritate folosite de comitetul de promovare nu permit luarea în considerare a acestui aspect specific privind meritele, ar trebui ca autoritatea împuternicită să facă numiri, care este obligată să respecte normele de drept de nivel superior, să înlăture aplicarea respectivelor criterii.

(a se vedea punctele 67, 68, 71-76 și 103)

Trimitere la:

Curte: 21 noiembrie 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec., p. I‑5469, punctul 14

Tribunalul de Primă Instanță: 11 decembrie 1991, Frederiksen/Parlamentul European, T‑169/89, Rec., p. II‑1403, punctul 69; 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP, p. I‑A‑113 și II‑519, punctul 80; 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, RecFP, p. I‑A‑253 și II‑1169, punctul 69; 6 iunie 2007, Parlante/Comisia, T‑432/04, RepFP, p. I‑A‑2‑0000 și II‑A‑2-0000, punctul 97