Language of document :

2009 m. kovo 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Arpaillange ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-104/06)1

(Viešoji tarnyba - Sutartininkai - Įdarbinimas - Priskyrimas lygiui - Buvusieji pavieniai ekspertai - Diplomas - Darbo stažas - Prieštaravimas dėl teisėtumo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Joséphine Arpaillange ir kt. (Santjagas, Čilė), atstovaujami advokatų S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama I. Sulce ir B. Driessen

Dalykas

Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos (STSĮT) sprendimų, kuriais nustatytos ieškovų įdarbinimo sąlygos, išdėstytos jų, kaip sutartininkų, sutartyse, panaikinimas tiek, kiek STSĮT pripažįstamas darbo stažo metų skaičius yra mažesnis už realų ieškovų sukauptą darbo stažo metų skaičių, ir prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 261, 2006 10 28, p. 35.