Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 22. januarja 2008

Zadeva F-106/06

Anže Erbežnik

proti

Evropskemu parlamentu

„Sporazumna rešitev na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Erbežnik, ki se sklicuje na pravno priznano zunajzakonsko partnerstvo z gdč. Horvat, v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, s katero mu je bilo priznano nadomestilo za nastanitev v višini, določeni za uradnike, ki nimajo pravice do gospodinjskega dodatka, pri čemer se tožba nanaša zlasti na prvo tretjino navedenega nadomestila, ki mu je bila na podlagi člena 5(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in člena 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ter na podlagi zahteve za plačilo, ki jo je vložil maja 2005, izplačana na podlagi odločbe Parlamenta, sprejete v ta namen 2. junija 2005; podredno predlaga Sodišču za uslužbence, naj Parlamentu naloži, da upošteva spremembo njegovega družinskega statusa za tiste dele nadomestila, ki so bili izplačani po njegovi poroki avgusta 2005.

Odločitev: Zadeva F-106/06, Erbežnik proti Parlamentu, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Parlament tožeči stranki izplača znesek 6000 EUR za stroške, ki jih je ta priglasila. Parlament nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)