Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 18. martā - Carvalhal Garcia/Padome

(lieta F-40/08)

Tiesvedības valoda - portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Daniela Paula Carvalhal Garcia, Sines (Portugāle) (pārstāvis - F. Antas da Cunha, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Padomes lēmuma, ar kuru atteikts piešķirt pabalstu izglītībai par labu prasītājas meitai, atcelšana.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Padomes Personāla direkcijas 2007. gada 16. novembra galīgo lēmumu un noteikt, ka tas ir jāaizstāj ar citu lēmumu par pabalsta izglītībai par labu prasītājas meitai piešķiršanu 2006./2007. skolas gadam.

____________