Language of document :

Tožba, vložena 18. marca 2008 - Carvalhal Garcia proti Svetu

(Zadeva F-40/08)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniela Paula Carvalhal Garcia (Sines, Portugalska) (zastopnik: F. Antas da Cunha, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Sklepa Sveta s katerim je bila zavrnjena dodelitev dodatka za šolanje v korist hčere tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti končne odločbe Direkcije za osebje Sveta Evropske unije z dne 16. novembra 2007 in odločitev, da se ta nadomesti z drugim sklepom o dodelitvi dodatka za šolanje v korist hčere tožeče stranke za šolsko leto 2006/2007.

____________