Language of document :

Žaloba podaná dne 30. března 2008 - Honnefelder v. Komise

(Věc F-41/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Stephanie Honnefelder (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Bode, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované o nezařazení žalobkyně na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO AD/26/05 z důvodu nedosažení dostatečných bodů.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 10.05.2007 a rozhodnutí o stížnosti ze dne 14. 12.2007 a učit, že žalovaná je povinna posoudit možnost zařazení žalobkyně na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení bez porušení zásady rovnosti a v rámci řádného řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení

případně vydat rozsudek pro zmeškání.

____________