Language of document :

Sag anlagt den 30. marts 2008 - Honnefelder mod Kommissionen

(Sag F-41/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgien) (ved Rechtsanwalt C. Bode)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved sagsøgeren ikke fik tildelt et tilstrækkeligt antal points for at blive optaget på reservelisten til udvælgelsesprøve EPSO AD/26/05.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 10. maj 2007 og klageafgørelsen af 14. december 2007 annulleres og Kommissionen tilpligtes at vurdere, om sagsøgeren kan optages på reservelisten på en måde, der ikke er i strid med ligebehandlingsprincippet og efter en forskriftsmæssig procedure.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

For fuldstændighedens skyld afsiges der efter omstændighederne udeblivelsesdom.

____________