Language of document :

Žaloba podaná dne 31. března 2008 - Liotti v. Komise

(Věc F-38/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1.1.2006. do 31.12.2006.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit posudek o vývoji služebního postupu (PVSP) žalobce za referenční období od 1.1.2006 do 31.12.2006;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________