Language of document :

Žaloba podaná 31. marca 2008 - Liotti/Komisia

(vec F-38/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe (REC/CDR) žalobcu za referenčné obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________