Language of document :

Sag anlagt den 31. marts 2008 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-42/08)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Det fastslås, at Europa-Kommissionens delegation i Angola den 18. marts 2002 ved telefax fremsendte en note af 18. marts 2002 adresseret til sagsøgeren til en telefonforbindelse, der hverken var under sagsøgerens kontrol til hans rådighed, og det fastslås, at denne handling var ulovlig, og Kommissionen tilpligtes at betale et beløb på 100 000 EUR i erstatning.

Sagsøgerens påstande

Afslaget på sagsøgerens ansøgning af 8. marts 2007 uanset dets grundlag annulleres.

Om fornødent annulleres afslaget på sagsøgerens klage af 10. september 2007, uanset dets grundlag.

Om fornødent annulleres notatet af 9. januar 2008.

Det fastslås, at Europa-Kommissionens delegation i Angola den 18. marts 2002 ved telefax fremsendte en note af 18. marts 2002 adresseret til sagsøgeren til en telefonforbindelse, der er blevet identificeret som telefon- og faxnummer +39.0833.54xxxx, og det fastslås, at denne handling var ulovlig.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren er erstatning på 100 000 EUR for den forvoldte skade, eller det større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende, med tillæg af renter på 10% årligt og med renters rente fra datoen for ansøgningen af 8. marts 2007 og til betaling sker.

Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren alle dennes sagsomkostninger, herunder til udfærdigelse af de ekspertudtalelser, der eventuelt skal indhentes med henblik på at påvise, at betingelserne for, at Kommissionen skal betale ovennævnte erstatningsbeløb til sagsøgeren foreligger, samt mere generelt til at identificere de relevante omstændigheder, der sætter Personaleretten i stand til at afsige dom i sagen.

____________