Language of document :

Acțiune introdusă la 31 martie 2008 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-42/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Declararea faptului că Delegația Comisiei Europene în Angola a trimis prin fax, la 18 martie 2002, o notă datată 18 martie 2002 și adresată reclamantului, la un post telefonic care nu se afla nici sub controlul, nici la dispoziția reclamantului, declararea caracterului nelegal al acestui fapt și obligarea pârâtei la plata sumei de 100 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciu

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a cererii din 8 martie 2007, indiferent cum este formulată;

anularea, în măsura necesară, a deciziei de respingere a reclamației din 10 septembrie 2007, indiferent cum este formulată;

anularea, în măsura necesară, a notei din 9 ianuarie 2008;

declararea faptului că Delegația Comisiei Europene în Angola a trimis, la 18 martie 2002, printr-un fax expediat la postul telefonic cu numărul de telefon și de fax +39.0833.54xxxx, o notă datată 18 martie 2002 și adresată reclamantului, precum și stabilirea și declararea nelegalității unui astfel de fapt;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul produs și prejudiciul viitor în raport cu faptul generator al acestui prejudiciu, a sumei de 100 000 de euro sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reține ca fiind justă și echitabilă, majorată cu dobânda de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând de la data cererii din 8 martie 2007 și până la data la care se va efectua plata;

obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a tuturor cheltuielilor și onorariilor ocazionate de procedură, inclusiv a celor care privesc realizarea expertizei părților care ar putea fi efectuată eventual în scopul dovedirii existenței condițiilor necesare pentru obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumelor menționate mai sus, precum și, în general, a oricărui fapt relevant pentru hotărârea care va fi pronunțată în cauza de față.

____________