Language of document :

Tožba, vložena 31. marca 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-42/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Ugotovitev dejstva, da je predstavništvo Evropske komisije v Angoli 18. marca 2002 tožeči stranki po telefaksu poslalo račun z dne 18. marca 2002 za uporabo telefona, ki ni bil niti pod nadzorom tožeče stranke niti ni tožeča stranka z njim razpolagala, ugotovitev nezakonitosti tega dejanja in naložitev plačila 100.000 eurov toženi stranki iz naslova povračila škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi zahteve z dne 8. marca 2007, v kakršnikoli obliki, naj se razglasi za nično;

Odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 10. septembra 2007, v kakršnikoli obliki, naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

Obvestilo z dne 9. januarja 2008 naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

ugotovi naj se, da je predstavništvo Evropske komisije v Angoli 18. marca 2002 toženi stranki po telefaksu s telefona s telefonsko številko in številko telefaksa +39.0833.54xxxx poslalo obvestilo z dne 18. marca 2002 in naj se ugotovi nezakonitost tega dejanja;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača odškodnino za škodo, ki jo je ta utrpela in jo trpi v zvezi z dejanjem, ki je povzročilo zadevno škodo, in sicer v znesku 100.000 eurov oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je ustrezen in pravičen, skupaj z obrestmi v višini 10 % letno in z letno kapitalizacijo obresti, od vložitve zahteve z dne 8. marca 2007 do plačila;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača vse stroške postopka, vključno s stroški, povezanimi z morebitno pripravo izvedenskega mnenja za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo zgoraj navedenih zneskov tožeči stranki in na splošno za ugotovitev kateregakoli dejstva, pomembnega za izdajo sodbe v tej zadevi.

____________