Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. február 3-i végzése - Carvalhal Garcia kontra Tanács

(F-40/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Volt tisztviselők - Díjazás - Iskoláztatási támogatás - A nyújtás megtagadása - Késedelmesen benyújtott kereset - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Carvalhal Garcia (Sines, Portugália) (képviselő: Antas da Cunha ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Monteiro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanács azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperes lánya vonatkozásában megvonja az oktatási támogatáshoz való jogot.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

Carvalhal Garcia viseli az eljárás összes költségét.

____________

1 - HL C 183., 2008.7.19., 33. o.