Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 17. veebruari 2009. aasta otsus - Liotti versus komisjon

(Kohtuasi F-38/08)1

(Avalik teenistus - Euroopa ühenduste ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2006. aasta hindamine - Hindajate kohaldatavad hindamiseeskirjad)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: B. Eggers ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hageja 2006. aasta karjääriarengu aruanne.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada A. Liotti karjääriarengu aruanne ajavahemiku kohta 1. jaanuar kuni 31. detsember 2006.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 158, 21.6.08, lk 26.