Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 29. september 2010 - Honnefelder mod Europa-Kommissionen

(Sag F-41/08) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve- ikke opført på reservelisten - afviklingen af den mundtlige prøve - udvælgelseskomitéens ligevægt)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Bode)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved Berardis-Kayser og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 som følge af, at han ikke opnåede et tilstrækkeligt antal point ved den mundtlige prøve.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 10. maj 2007 om ikke at opføre Stephanie Honnefelder på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05, annulleres.

Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 128 af 24.5.2008, s. 38.