Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

17. veebruar 2009

Kohtuasi F‑38/08

Amerigo Liotti

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2006. aasta hindamine – Hindajate kohaldatavad hindamiseeskirjad

Ese:         A. Liotti palub EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagiavaldusega tühistada tema karjääriarengu aruanne ajavahemiku kohta 1. jaanuar kuni 31. detsember 2006.

Otsus: Tühistada A. Liotti karjääriarengu aruanne ajavahemiku kohta 1. jaanuar kuni 31. detsember 2006. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – Üldised rakendussätted, milles nähakse ette iga peadirektoraadi jaoks koostatud ühtsed hindamiseeskirjad

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

See, kui ametniku karjääriarengu aruandes eiratakse personalieeskirjade artiklis 43 nimetatud asjaomase institutsiooni kehtestatud üldisi rakendussätteid, milles nähakse ette iga peadirektoraadi jaoks koostatud ühtsete hindamiseeskirjade arvestamist selleks, et kergendada ametnike teenete võrdlevat hindamist, hindaja pakutud teenetepunktide ühtlustamist ning hindamise ühetaolisust samas peadirektoraadis, kujutab endast olulise vorminõude rikkumist. Nende normide kohaldamata jätmise või ebapiisava arvesse võtmisega rikuti oluliselt ametniku hindamist ning see asjaolu õigustab vastava aruande tühistamist.

(vt punktid 46 ja 47)