Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

    Asian T-165/991 poistaminen rekisteristä

(Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan 16.5.2002 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu asia T-165/99, Omega Air Limited ja Seven Q Inc. vastaan Euroopan unionin neuvosto.

____________

1 - EYVL C 281, 2.10.1999.