Language of document :

2022 m. kovo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

(Byla C-214/22)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Liuksemburgas neįvykdė įsipareigojimų pagal 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje1 12 straipsnį, nes iki 2016 m. spalio 4 d. nepriėmė įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi šios direktyvos 8 straipsnio 7 dalies, 9 straipsnio ir 10 straipsnio 2 dalies, arba bet kuriuo atveju nepranešė apie šias priemones Komisijai,

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, už pareigos pranešti apie Direktyvos 2014/42 8 straipsnio 7 dalies, 9 straipsnio ir 10 straipsnio 2 dalies perkėlimo priemones neįvykdymą skirti Liuksemburgui 7 096,50 EUR periodinę baudą už kiekvieną dieną, skaičiuojamą nuo sprendimo šioje byloje paskelbimo,

priteisti iš Liuksemburgo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje suteikia galimybę valstybėms narėms lengviau susigrąžinti naudą, kurią nusikaltėliai gauna iš sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo. Valstybės narės šią direktyvą turėjo perkelti iki 2016 m. spalio 4 d. 2016 m. lapkričio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Liuksemburgą ir 2019 m. kovo mėn. pateikė jam pagrįstą nuomonę. Iki šiol Liuksemburgas Komisijai nepranešė apie visišką šios direktyvos perkėlimą į savo nacionalinę teisę.

____________

1 OL L 127, 2014, p. 39.