Language of document :

Tužba podnesena 6. srpnja 2020. – KY protiv Suda Europske unije

(predmet T-433/20)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: KY (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Sud Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi prešutnu odluku od 17. rujna 2019., potvrđenu izričitom odlukom od 10. listopada 2019., o odbijanju zahtjeva za povrat nepriznatog dijela mirovinskih prava koja je tužitelj stekao prije stupanja u službu, a koji je prenesen u mirovinski sustav Europske unije;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi dužnosti brižnog postupanja. Tužitelj s tim u svezi tvrdi da, u skladu sa svojom dužnošću brižnog postupanja, institucija Unije ima obvezu obavijestiti dužnosnika ne samo o pravilu o minimalnim troškovima života i njegovom utjecaju na izračun mirovine, nego i o mogućnosti odgode prijenosa njegovih mirovinskih prava do ostvarivanja njegovih stvarnih mirovinskih prava.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na stjecanju bez osnove. Tužitelj smatra da odbijanje povrata dijela nacionalnih mirovinskih prava prenesenih u sustav Unije, koji se ne uzimaju u obzir pri izračunu mirovinskih prava, može dovesti do neopravdanog prisvajanja i, prema tome, stjecanja bez osnove u korist Unije, kao i do neopravdanog osiromašenja dotičnog dužnosnika.

____________