Language of document :

Sag anlagt den 2. december 2011 – ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-130/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelserne om overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor.

Sagsøgernes påstande

Annullation af de afgørelser, der annullerer og erstatter forslagene til overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder i forbindelse med en anmodning i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, og som indeholder et nyt forslag beregnet på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget den 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.