Language of document :

Kanne 2.12.2011 – ZZ ym. v. komissio

(Asia F-130/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat D. Abreau Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota PMO:n (palkkatoimisto) uusien laskelmien mukaisiin ehdotuksiin perustuvat päätökset ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Vaatimukset

Päätökset, joilla kumotaan ja korvataan kantajien eläkeoikeuksien siirtämistä koskevat ehdotukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettyyn pyyntöön, joka sisältää uuden ehdotuksen, joka on laskettu 3.3.2011 annettujen yleisten soveltamisohjeiden perusteella, on kumottava.

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.