Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 2. decembrī – ZZ u.c./Komisija

(lieta F-130/11)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, pārskaitīšanu, pamatojoties uz PMO pārrēķināto priekšlikumu

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem ir atcelti un aizstāti priekšlikumi pārskaitīt prasītāju pensijas tiesības saskaņā ar viņu pieteikumu atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam, kas ietver jaunu priekšlikumu, kurš aprēķināts, pamatojoties uz 2011. gada 3. martā pieņemtajiem VNĪ;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.