Language of document :

Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 – ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-130/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei, în temeiul propunerii recalculate a PMO

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor prin care se anulează și se înlocuiesc propunerile de transfer al drepturilor de pensie ale reclamanţilor în urma cererii lor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VII la statut și care cuprinde o nouă propunere calculată pe baza DGA adoptate la 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.