Language of document :

Tožba, vložena 2. decembra 2011 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-130/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepov o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom službe na Komisiji, ki temeljijo na preračunanem predlogu Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

Predloga tožečih strank

Sklepi o razveljavitvi in nadomestitvi predlogov prenosa pokojninskih pravic tožečih strank v okviru njihove zahteve v skladu s členom 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki vsebujejo nov predlog, izračunan na podlagi Splošnih izvedbenih določb, sprejetih 3. marca 2011, naj se razglasijo za nične;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.