Language of document :

2011. december 5–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-132/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amellyel elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy először is közöljék vele írásban a 2005. évet megelőző években, valamint a 2005. és 2010. között megszerzett fizetett szabadnapok teljes számát, amelyek a kérelem benyújtásának időpontjától megilletik, valamint azon fizetett szabadnapok számát, amelyek tekintetében 2010. végéig megszerezhetők, másodsorban, hogy igénybe vehesse mindezen szabadnapokat, harmadsorban pedig, hogy tájékoztassák őt azon kifogásokról, amelyek alapján e kérelmeket elutasíthatják.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságtól származó, vagy egyébként neki tulajdonító azon határozatot, amely elutasította kinevezésre jogosult hatóságnak megküldött, 2010. szeptember 25-i kérelemre vonatkozó felperesi kérelmeket;

állapítsa meg a törvény erejénél fogva, hogy nem létezik, illetve semmisítse meg, illetve mindkettőt, a szükséges mértékben, a 2011. február 28-i Ares(2011)217354. sz. feljegyzést, amelyet a felperes 2011. február 6-át nem megelőző időpontban kapott meg;

semmisítse meg a Bizottságtól származó azon elutasító határozatot, bármely módon fogadták is ezt el, amely elutasította a felperesnek a 2011. április 25-i panasszal kapcsolatos kérelmét;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.