Language of document :

Žaloba podaná dne 2. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-131/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároku na důchod získaného před nástupem do funkce u Komise vydaného na základě návrhu, který byl nově vypočten Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 15. června 2011, kterým byl zrušen návrh na převod nároku žalobce na důchod v rámci jeho žádosti podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu a nahrazen novým návrhem vypočteným na základě obecných prováděcích ustanovení přijatých dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.