Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 – BV v. komissio

(Asia F-133/11)1

(Henkilöstö – Nimitys – Hakijat, jotka on otettu sellaisten kilpailujen varallaololuetteloihin, joita koskeva ilmoitus on julkaistu ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa – Palkkaluokan määrittäminen – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Ikään perustuva syrjintä – Henkilöiden vapaa liikkuvuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: BV (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Goergen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja A. F. Jensen)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka on kilpailun EPSO/A/17/04, jota koskeva ilmoitus julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, varallaololuettelossa, määritettiin palkkaluokkaan AD 6 palkkatasolle 2 epäedullisempien säännösten perusteella

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 133, 5.5.2013, s. 29.