Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums – BV/Komisija

(lieta F-133/11) 1

Civildienests – Iecelšana amatā – Kandidāti, kuri iekļauti tādu konkursu rezerves sarakstos, paziņojumi par kuriem tikuši publicēti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Klasificēšana pakāpē – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Diskriminācija vecuma dēļ – Personu brīva pārvietošanās

Tiesvedības valoda vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BV (Berlīne, Vācija) (pārstāvis P. Goergen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J. Herrmann un A. F. Jensen)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par prasītājas, kura bija iekļauta konkursa EPSO/A/17/04 rezerves sarakstā, paziņojums par kuru tika publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, klasificēšanu AD 6 pakāpes 2. līmenī saskaņā ar nelabvēlīgākiem noteikumiemRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;BV sedz savus, ka arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.