Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 4.5.2016 – Dun v. komissio

(Asia F-131/11)1

(Henkilöstö – Tilapäiset toimihenkilöt – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Työsopimuksen tekoon valtuutetun viranomaisen hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jota edunsaaja ei välittömästi hyväksynyt – Uusiin yleisiin soveltamissäännöksiin perustuva uusi hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Epäedullisen toimen käsite – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Työjärjestyksen 81 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Peter Dun (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota palkkatoimiston uuden laskelman mukaiseen ehdotukseen perustuva päätös ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Peter Dun vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 23.