Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland - Irska) - Thomas Hogan in drugi proti Minister for Social and Family Affairs in drugim

(Zadeva C-398/11)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Socialna politika - Približevanje zakonodaj - Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca - Direktiva 2008/94/ES - Področje uporabe - Poklicni pokojninski načrti dodatnega zavarovanja - Načrt z določenimi prejemki in uravnoteženimi stroški - Nezadostnost sredstev - Minimalna raven varstva - Gospodarska kriza - Uravnotežen gospodarski in socialni razvoj - Obveznosti zadevne države članice v primeru nezadostnosti sredstev - Odgovornost države članice v primeru nepravilnega prenosa)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Toženi stranki: Minister for Social and Family Affairs, Irlande, Attorney General

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - High Court of Ireland - Razlaga členov 1(1) in 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirana različica) (UL L 283, str. 36) - Dodatni poklicni pokojninski načrti - Nezadostnost sredstev navedenih načrtov - Nacionalna zakonodaja, ki ne določa pravne podlage, ki bi delavcem omogočila, da bi od delodajalca zahtevali odškodnino, potem ko je podjetje postalo plačilno nesposobno - Obveznost zadevne države članice, da sprejme ukrepe, potrebne za varstvo interesov delavcev - Elementi, ki jih mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji izpolnjevanja te obveznosti

Izrek

Direktivo 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca je treba razlagati tako, da se uporablja za pravico nekdanjih delavcev do starostne pokojnine iz pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja, ki ga je ustanovil njihov delodajalec.

Člen 8 Direktive 2008/94 je treba razlagati tako, da se pri ugotavljanju, ali je država članica izpolnila obveznost iz tega člena, ne morejo upoštevati prejemki iz naslova državne pokojnine.

Člen 8 Direktive 2008/94 je treba razlagati tako, da za uporabo tega člena zadošča, da je poklicni pokojninski načrt dodatnega zavarovanja na dan nastanka plačilne nesposobnosti delodajalca podkapitaliziran in da delodajalec zaradi plačilne nesposobnosti nima dovolj sredstev, da bi v ta načrt vplačal prispevke, ki bi zadoščali za celotno izplačilo dajatev, dolgovanih upravičencem navedenega načrta. Tem pa ni treba dokazati obstoja drugih dejavnikov za nastanek izgube pravice do starostne pokojnine.

Direktivo 2008/94 je treba razlagati tako, da z ukrepi, ki jih je Irska sprejela po izdaji sodbe z dne 25. januarja 2007 v zadevi Robins in drugi (C-278/05) , obveznosti, ki jih nalaga ta direktiva, niso izpolnjene in da gospodarski položaj zadevne države članice ne pomeni izjemnih okoliščin, s katerimi bi bila utemeljena nižja raven varstva interesov delavcev glede njihove pravice do starostne pokojnine iz naslova poklicnega pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja.

Direktivo 2008/94 je treba razlagati tako, da to, da ukrepi, ki jih je Irska sprejela po izdaji zgoraj navedene sodbe Robins in drugi, niso omogočili, da bi tožeče stranke iz postopka v glavni stvari prejele več kot 49 % vrednosti svoje pridobljene pravice do starostne pokojnine iz naslova poklicnega pokojninskega načrta dodatnega zavarovanja, samo po sebi pomeni resno kršitev obveznosti te države članice.

____________

1 - UL C 290, 1.10.2011.