Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upravno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. märtsil 2021 – Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-186/21)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upravno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: J.A.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas vastuvõtudirektiivi II1 artikli 8 lõike 3 punkti d tuleb tõlgendada nii, et väljend „sealhulgas“ liigitab otsesõnu objektiivsete kriteeriumide hulka asjaolu, et „[taotlejal] on juba olnud võimalus saada juurdepääs varjupaigamenetlusele“.

2.    Kui sellele küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas vastuvõtudirektiivi II artikli 8 lõike 3 punkti d tuleb tõlgendada nii, et eespool kirjeldatud asjaoludel on kinnipidamine lubatud üksnes eelnevalt kindlaks määratud objektiivsete kriteeriumide alusel ja olles eelnevalt tuvastanud, et kaebajal on juba olnud võimalus esitada rahvusvahelise kaitse taotlus, mis võimaldab järeldada, et on piisavalt alust arvata, et nimetatud taotlus esitati üksnes selleks, et tagasisaatmisotsuse täitmist edasi lükata või takistada.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013 aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (ELT 2013, L 180, lk 96).