Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 25. marca 2021 — Megatherm-Csillaghegy Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-188/21)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Megatherm-Csillaghegy Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba načelo nevtralnosti davka na dodano vrednost, [uvodno izjavo 30] ter člene 63, 167, 168, od 178 do 180, 182 in 273 Direktive o DDV1 razlagati tako, da nasprotujejo zadnjemu stavku člena 137(3) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (zakon CXXVII iz leta 2007 o davku na dodano vrednost) v različici, ki je veljala med 1. januarjem 2015 in 31. decembrom 2017, v skladu s katerim „tudi če davčna uprava prekliče identifikacijsko številko za DDV davčnega zavezanca, ne da bi začasno zadržala njeno uporabo, ta izgubi pravico do odbitka davka na dan, ko odločba, s katero je ta številka prenehala, postane pravnomočna“, in členu 137 v različici, ki je veljala med 1. januarjem 2018 in 26. novembrom 2020, ki določa: „Če državna davčna in carinska uprava prekliče identifikacijsko številko za DDV davčnega zavezanca, ta izgubi pravico do odbitka davka na dan, ko odločba, s katero je ta številka prenehala, postane dokončna“[?]

2.    Ali je treba člen 273 Direktive o DDV razlagati tako, da izguba pravice do odbitka davka kot obvezna pravna posledica (nesorazmerno) presega to, kar je nujno za dosego cilja pobiranja davka in boja proti davčnim utajam?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).