Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 24 iunie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Düsseldorf - Germania) – Nokia Technologies Oy/Daimler AG, cu participarea: Continental Automotive GmbH și alții

(Cauza C-182/21)1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 252, 28.6.2021.