Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2021 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 16 decembrie 2020 în cauza T-243/18, VW/Comisia

(Cauza C-116/21 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenți)

Celelalte părți din procedură: VW, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) pronunțate la 16 decembrie 2020 în cauza T-243/18, VW/Comisia;

respingerea acțiunii în primă instanță;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei în primă instanță;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei în recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe o eroare de drept privind criteriile de apreciere a legalității alegerilor făcute de legiuitor și pe o încălcare a obligației de motivare (punctele 46-49 și 58 din hotărârea atacată). Comisia susține următoarele:

- Tribunalul nu a respectat principiul potrivit căruia aprecierea legalității unui act al Uniunii în raport cu drepturile fundamentale nu poate avea la bază afirmații întemeiate pe consecințe ale acestui act într-un anumit caz;

- nelegalitatea unei dispoziții din statut nu se poate întemeia pe caracterul „nerezonabil” al alegerii făcute de legiuitor;

- Tribunalul nu a luat în considerare toate elementele care caracterizează cele două situații care trebuie comparate, cu încălcarea principiilor stabilite în Hotărârea HK/Comisia (C-460/18 P).

Al doilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea principiului nediscriminării, întrucât Tribunalul a considerat comparabile situațiile prevăzute la articolele 18 și 20 din anexa VIII la Statutul funcționarilor (punctele 50-61 din hotărârea atacată). Comisia consideră următoarele:

data căsătoriei nu este singurul criteriu care face distincție între articolele 18 și 20 din anexa VIII la Statutul funcționarilor. Distincția constă într-o serie de elemente pe care Tribunalul a refuzat să le ia în considerare;

Tribunalul ar fi trebuit să ia în considerare finalitatea duratei minime a căsătoriei în cele două dispoziții în discuție, ceea ce ar fi evidențiat diferențele dintre acestea;

discriminarea pe motive de vârstă nu este demonstrată.

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale și pe mai multe încălcări ale obligației de motivare (punctele 65-80 și 81-88 din hotărârea atacată):

primul aspect al motivului este întemeiat pe o omisiune de pronunțare în ceea ce privește pensia de urmaș din articolele 18 și 20 din anexa VIII la Statutul funcționarilor;

al doilea aspect al motivului este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea obiectivului de prevenire a fraudelor și pe o încălcare a obligației de motivare (punctele 65-80 din hotărârea atacată);

al treilea aspect al motivului este întemeiat pe o eroare de drept în interpretarea obiectivului de protejare a echilibrului financiar al sistemului de pensii al Uniunii (punctele 81-88 din hotărârea atacată).

____________