Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 25.2.2021 – X BV v. Classic Coach Company vof, Y ja Z

(asia C-112/21)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X BV

Vastapuolet: Classic Coach Company vof, Y ja Z

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sen vahvistamiseksi, että kyse on kumotun direktiivin 2008/95/EY1 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta toisen ”aikaisemmasta oikeudesta”

a)    riittävää, että kyseinen toinen on käyttänyt ennen tavaramerkin rekisteröimistä asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettua oikeutta; vai

b)    edellytetäänkö, että kyseinen toinen voi kyseisen aikaisemman oikeuden perusteella kieltää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tavaramerkin haltijaa käyttämästä tavaramerkkiä?

Onko ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko tavaramerkin haltijalla vielä aikaisempi (asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettu) oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin nähden, ja jos näin on, onko silloin merkitystä sillä, voiko tavaramerkin haltija tämän vielä aikaisemman tunnustetun oikeuden perusteella kieltää toista käyttämästä väitettyä ”aikaisempaa oikeuttaan”?

____________

1 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s 25).